Na světě nejsou nejkrásnější věci, ale okamžiky...

Září 2007

Country music

30. září 2007 v 11:39 | Maky |  The best of music
Tim Mc Graw - Where The Green Grass Grows
Tim Mc Graw - Down On The Farm
Tim Mc Graw - Indian Outlaw
Tim Mc Graw - Refried Dreams
Tim Mc Graw - I Like It, I Love It
Alan Jackson - Redneck Games
Alan Jackson - Tequila Sunrise
Dixie Chicks - Cowboy Take Me Away
Dixie Chicks and Ricky Skaggs - Walk Softly
Garth Brooks - Papa Loved Mama
Deana Carter - Strawberry Wine


Funny videa

28. září 2007 v 20:10 Obrázky a videa
World Of Warcraft Dance Styles
Funny Birds :-D
Penguin
Harry Potter Puppet Pals in "Mysterious Ticking Noise"
Harry Potter Puppet Pals in "Wizard Angst"
Harry Potter - Sexy Hemiona
Animator vs. Animation
Animator vs. Animation I Comedy Funny Comic Komic
EscChristmas songs

28. září 2007 v 16:41 | Maky |  The best of music
BassHunter - Jingle Bells
Children and SHREK - The 12 Days of Christmas
Mariah Carey - All I Want For Christmas Is You
Jingle Bells (Movie Version)
All Alone On Christmas
Jingle Bells - Crazy Frog
Last Christmas - Crazy Frog


Domenico Angelo

24. září 2007 v 17:08 | Maky |  Historický šerm

Domenico Angelo

Domenico Angelo
Mistr a učitel šermu Domenico Angelo pocházel z Itálie. Šermířské umění vystudoval ve Francii, tam se seznámil s krásnou populární herečkou Peg Woffington, se kterou odešel do Anglie.
V Anglii založil šermířskou a jezdeckou školu "School of Arms", která si během krátké doby získala velmi dobrou pověst. O kvalitách jeho výuky se doslechli vévoda z Gloucesteru a princ Henry Frederic, kteří umožnili Angelovi učit královské výsosti dovednostem šermu.
Roku 1763 byla v Londýně vydána Angelova učebnice nesoucí název "Pojednání o dovednostech šermu". V ilustracích zobrazil Angelo sám sebe a partnerem je mu často Henry Herbert, hrabě z Pembrook. Tato publikace je zaměřena na obecné vysvětlení základních postojů a postavení příznačných této dovednosti. Vysoká úroveň Angelova učení byla v této učebnici jenom potvrzena. Angelo byl bez pochyb velkým odborníkem v tomto umění po všech stránkách. Přesně věděl, jak má být správná zbraň zkonstruována, díky tomu znal způsoby, jak poznat správnou, kvalitní a pružnou čepel. Dle druhu čepele rozděloval, zda je zbraň určena k osobním soubojům a civilnímu nošení nebo k boji na bitevním poli. Angelo doporučoval i mírné prohnutí trnu čepele např. u kordu, či rapíru, protože v určitých pozicích, aniž by příliš namáhal zápěstí, směřoval hrot čepele přímo na střed soupeřova těla. Velmi dobře věděl, jaké má mít zbraň parametry, aby co nejvíce vyhovovala svému majiteli.
Domenico Angelo, velikost: 107.89 KB, obrázek se otevře v novém okně
Podíváme-li se na Angela jako učitele, je třeba podotknout, jakým byl výtečným metodikem. Jeho způsob učení byl velmi účelný a efektivní. Kladl důraz na všechny důležité prvky, které musí šermíř precizně ovládat. Základním výcvikem nováčků byly kroky, výpady , okamžité navracení se do střehu, vše za doprovodu mírně pokrčených kolen a nohou vzdálených od sebe dvě a půl stopy.
Další nedílnou součástí výcviku, bylo cvičení zápěstí. To by mělo být silné, pružné a citlivé, aby s ním bylo možno provádět řízné a přesné útoky, precizní obrany, a aby bylo schopné reagovat na jakýkoliv tlak soupeřovi čepele jako pružina. Samotné tělo by pak mělo být schopno dodávat svižnost všem prováděným akcím např. úhybům, výpadům a dalším pohybům, jež doprovázejí šermířské techniky. Metod, jak naučit žáky hře čepelí, jejich odrážení, smyků a odsmyků, jak správně krýt soupeřův útok, jak správně útočit je nesčetně mnoho, a každou z nich měl Angelo propracovanou do posledního detailu. Pro představu zmiňme tzv. "útočení u stěny". Význam tohoto cvičení spočíval v tom, že jeden žák stál zády ke stěně, tak aby nemohl udělat krok zpět, jeho úkolem bylo provádět příslušné obrany řádně a precizně, čímž si tyto důležité pohyby zbraní postupně osvojoval, a žák druhý svižně útočil, tak se správně naučil vést své útoky a zároveň získával do svého podvědomí důležitý a nutný odhad vzdálenosti, který je nedílnou součástí každého šermíře.
Angelo neopomínal význam a užití levé ruky při šermu, a tak pro jeho žáky bylo samozřejmostí, že při samotném souboji dokázali soupeři znepříjemnit jeho obranu přidržením, odkloněním či zablokováním čepele v momentě, kdy to nejméně čekal. Pokročilejší žáci byli Angelem zasvěcováni do technik a kombinací např. meč - pěstní štítek, meč - dýka, meč - plášť, meč - lucerna, rapír - rapír atd. Tak Angelo docílil u svých žáků schopnost ovládat jakoukoliv zbraň rukou pravou i levou.
Domenico Angelo, velikost: 104.15 KB, obrázek se otevře v novém okně
Dalším důkazem toho, že byl Angelo skutečným mistrem šermu, je jeho přehled o stylu a technice boje v jiných evropských šermířských školách. Věděl, co může čekat od šermířů ze škol italských, francouzských, španělských, anglických a německých. Jak již bylo zmíněno, Angelo se nezaměřil pouze na jeden druh zbraně, ale jeho učení zahrnovalo i zacházení se zbraněmi různorodého charakteru. Pokud měl v ruce kord, věděl jak se bránit útokům prováděných rapírem, jedno ručním mečem, šavlí aj., z toho logicky vyplívá, že i tyto zbraně velmi dobře ovládal.
Závěrem je třeba dodat, že Domenico Angelo byl muž s vysokými morálními hodnotami, které aplikoval i ve své škole. Neustále svým žákům připomínal, že jejich postavení ve střehu musí být v maximální možné míře stále elegantní v pravém způsobu chování správného gentlemana. Důstojné vystupování, oddanost, odvaha, úcta, poslušnost a mnoho dalších vlastností byly samozřejmostí Angelovy doby, a tak by možná nebylo od věci, kdyby se na nějakém semináři S.E.B.U. o těchto pojmech podebatovalo, co si pod nimi každý z nás přestavuje, a jaký mají pro nás význam.
Šermířská škola Domenica zůstala v rodu Angelů několik desetiletí. Dalším Mistrem šermu, který převzal učení v Domenicově škole byl jeho syn Henry Angelo. Ten navázal na tradici svého otce, díky tomu pak jméno "Angelo" bylo vždy spojováno s jednou z nejlepších šermířských škol v Anglii.

Vše o kordu

24. září 2007 v 16:31 | Maky |  Historický šerm
Kord
Kord je chladná poboční bodná zbraň, která se vyvinula z pozdních typů bodných mečů. V českém prostředí poprvé doložen počátkem 15. století.
Se svou štíhlou a dlouhou čepelí postupně vytlačoval mohutnější meče. Když už ruka nebyla chráněna železnou rukavicí (aby mohla snáze stisknout spoušť palné zbraně), chránil ji koš ze železných úponků. Kromě šlechtických kordů, které se postupně vyvíjejí v subtilnější soubojový rapír, probíhá souběžně vývoj kordu jako vojenské zbraně. V 18. století ztrácejí i vojenské kordy své praktické uplatnění a stávají se doplňkem uniformy, odznakem důstojnické, a posléze i úřednické hodnosti.
Platnou zásahovou plochou je celé tělo šermíře. Z tohoto důvodu má také číška, chránící ruku, znatelně větší rozměr než u ostatních zbraní. Čepel má trojúhelníkový průřez ve tvaru mírně prohnutého V, díky čemuž je relativně tuhá.
Stavba kordu
Hrot je "špička" kordu, určena k bodu, čepel část od hrotu k jílci, určena k seku, nebo řezu, záštita je "přepážkou" mezi čepelí a jílcem, je to jedna z nejdůležitějších součástí kordu. Další je jílec a hlavice, jejíž hlavní účel tkví ve vyvážení kordu, zlepšení schopnosti manévrovat s ním a má také význam při útoku. Nejedna přilba byla rozdrcena (i s lebkou) hlavicí meče...
Čepel kordu, nejčastěji oboustranně broušená, se "vylepšovala" výžlabkem, táhnoucím se od záštity ke hrotu, skoro po celé délce čepele, nebo naopak "výstupkem". Význam tohoto vylepšování je pro lepší odtok krve ;-))
A ostří je část čepele určena k seku, nebo řezu.
1 - Punta - hrot
2
- Nervatura - žebro, výstuž
3,6
- Taglio - čepel
4,7
- Filo - ostří, hrana
5
- Sguscio - žlábek
8
- Guardia - ochrana
9
- Braccio dell'elso o della spranga (a sinistra "di guardia", a destra "di parata") - záštita, rameno, příčka (nalevo ochrana, napravo kryt, zábrana)
11
- Crociera - křížový čep
12
- Archetto - oblouček
13
- Testa di moro inferiore - tmavá spodní hlavice
14,15
- Avvolgimento - ovinutí, omotání
16
- Pomo - jablko
17
- Testa di moro superiore - tmavá horní hlavice
18
- Bottone - knoflík, očko
20
- Rivetto - nýt se zápustnou čočkovitou hlavou
21
- Codolo - rukojeť, střenka, násada
22
- Guardia di terza - třetí ochranný koš
23
- Tallone - kořen hrotnice
24
- Placchetta - destička, plátek, plíšek
25
- Anello - prstenec
26
- Ponticello - můstek
27
- Manica dell'impugnatura - rukojeť, otočná rukojeť, jílec
28
- Controguardia o guardia di quarta - čtvrtý ochranný koš
29
- Controguardia - ochranný koš
30
- Ricasso

Trojské vinobraní 2007

22. září 2007 v 18:52 | Maky |  Trojské vinobraní
Kulturní always vložka: Monumentální plastiky zdobící schodiště symbolizují boj Titánů s antickými bohy. Jednotlivé plastiky po obvodu schodiště představují antické bohy, alegorie denních i ročních období a světadílů.
Stavba raně barokního zámku Troja byla zahájena v roce 1679 hrabětem Václavem Vojtěchem ze Šternberka.
Hrabě Václav Vojtěch ze Šternberka si nechal na svém statku na území tehdější zemedělské a vinařské obce Západní Ovenci v letech 1679-91 postavit letní zamecké sídlo. Úrodná oblast s vinicemi, zemědělskou půdou a usedlostmi s blízkostí Vltavy byla jako stvořena pro letohrádek, který měl sloužit především ospočinku. Tato barokní stavba ve stylu římských předměstských vilek je největší a nejkrásnější zámeček v Praze a okolí. Postavena byla podle projektu burgundského architekta Jean Baptiste Matheyho.
Program - jednotlivé bloky:
Renesance:
Čtverilka - Malý
Brož
Sirá smutná
Buffoni
Saltarello
Piráti
Manželé
Porthsmouth
Bergamesca
4 zbraně
Village
Battalie
Baroko:
Mozart 1
Mozart 2
Mozart 3 - solo
Mozart 4 - Loutka
Mozart 5
Mozart 6
Secese:

Waltz
Pochod Radeckého
Triplet polka
Kvapík
Sirá smutná...
Buffoni... přezdívaní Mamuti
Piráti...
Matyášův služebníček...
Krutý souboj Matyáše s Bochňou...
Tak to jsem já a René - křoví, které pláče
Čtyři zbraně...
To muselo bolet... :-(
Battalie...
Valčík (Waltz)...
Radeckého pochod... přezdívaný Bonduel...
Triplet polka...
Kvapík...
Klaněčka...
Martinka a Ondra...
Jeden za všechny, tři na jednoho...
A zase jsou tady vši... chci říct vši, vša, vše... všichni... :-)
Správná čtyřka...
Matýsek už se na to nemůže dívat... :-D
Namlouvání?
Hoši pózují dokonale... ;-)
Juk... jedním očkem... no radši oběma...
Chlapci soukromničí... ;-)
Esťa a Roman...
Terka a Matyáš...
Jak socha Davida... :-)
No přeci mu nebudete klekat k nohám?...
Snaží se upoutat pozornost, ale my si jich nevšímáme... ;-)
Teď už jo...
Všem to moc sluší...

Seletická pařba 2007

21. září 2007 v 15:20 | Maky |  Seletice
Honza se snaží přeříznou Tomáškovu kládu...
Texaský masakr ruční sekerou...
Dvě roztomilá těžítka na dřevo...
Homo sapiens sapiens a jeho předek... ;-)
Opekání na čtyřzubci... btw: Ondra je zapomněl sterilizovat... :-D... dobrou chuť!
Chlebová dieta k buřtům...
Labilní stoleček... takže poněkud nestabilní...
c, d, e, f, g, a, h, c... :-)
Jůů, to je fajrák!...
Novodobý Edison...
Ccccc... sirka v úsporném režimu... otázkou je, jak jí opět rozsvítit...
Přijeli umělci z Prahy... se svými zelenými...
Umělec z Prahy číslo jedna...
Umělec z Prahy číslo dvě... copak nám asi René chtěla naznačit?...
:-D... سورة النساء الآي
Tak to jsme my vši... Takže s kým je největší sranda? Se všemi všemi??? Né!!! Se všemi vešmi!!! Taky né!!! Se všemi IRISÁKY!!!
Honba za mumií... :-D
Turnaj v americkém PET fotbalu... zde jsou loga naši týmů... :-D... AC Zelený bod a AC PET
Tomášek nejspíš zápasí s větry... :-)
Lež má krátké nohy... v tom případě je Roman pravdomluvnej!
Zvýšená koncentrace zadků... :-)
No aby jste se nepřetrhli kvůli jedný tlustý PET lahvi...
René: "Neviděli jste tady můj náramek???"
Romane, zdrhej!
Aport!... no, v dáli to vypadá spíš jak nová choreografie na country... á... k sobě a od sebe... holku protočim... lol :-D
Pozor, hoši učinili nový objev - lísteček zasunutý v klacíku...
Že by křížák?
Ufo... mateřská loď přistála na trávníku...
Gumový saturn...
I muži mají své dny... koupaliště - pro pocit svěžesti!
Zbyli jsme tři...
Zkušební skok do vody, který na molu sledují dva stydlíni ostýchaví... že by ta voda byla studená???
A Matyášovi se povedl báječný důkaz zákona akce a reakce: úžasný cák!!!
The lochness in zadělaný koupaliště...
Roman levituje nad vodou...
Help! Help! Mayday...
Glo, glo, glo! Zaháda bermudského trojúhelníku...
Esťa jako správný veselý sob... :-)

Love písničky

14. září 2007 v 18:59 | Maky |  The best of music
Mandy Moore - Only Hope
Mandy Moore - Cry (Walk To Remember)
Mandy Moore - I Wanna Be With You
Roxette - Milk And Toas And Honey
Atomic Kitten - If You Come To Me
Westlife - In This Life
For all I've been blessed with in this life
There was an emptiness in me
I was imprisoned by the power of gold
With one honest touch you set me free

Chorus
Let the world stop turning
Let the sun stop burning
Let them tell me love's not worth going through
If it all falls apart
I will know deep in my heart
The only dream that mattered had come true
In this life, I was loved by you

For every mountain I have climbed
And ever raging river crossed
You were the treasure that I longed to find
Without you love I would be lost

Repeat Chorus
Westlife - I Will Be Lovin You Forever
Westlife - One Last Cry
Westlife - I Wanna Grow Old With You
Westlife - Nothings Gonna Change My Love For You
Westlife - All Out Of Love
Sarah Connor - Every Moment Of My Life
Sarah Connor - Christmas In My Heart
Christina Aguilera - The Voice Within
Whitney Houston - I Will Always Love You

Rednex

13. září 2007 v 20:26 | Maky |  The best of music
Get The Truck Loaded
Well O Wee
Is He Alive
Mary Lou
The Way I Made
Mama Take Me Home
Nowhere In Idaho
Wild and Free - Městečko!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Písně k táboráku 2

13. září 2007 v 15:59 | Maky |  The best of music
Panenka - Eva a Vašek
Tereza (Osamělý město)
Anděl - Karel Kryl
Moonlight shadow - Mike Oldfield

Písně k táboráku

13. září 2007 v 0:21 | Maky |  The best of music
Čarodějnice z Amesbury - Asonance
Spatřil jsem kometu - Jaromír Nohavica
Zítra ráno v pět - Jaromír Nohavica
Když mě brali za vojáka - Jaromír Nohavica
Omnia vincit amor - Klíč
Pohár a kalich - Klíč
Soldier of Fortune - Deep Purple
Jdem zpátky do lesů
Zahrada ticha
Nad stádem koní - Buty
František Dobrota - Buty

Iris - Srandičky a hlášky

12. září 2007 v 23:57 | Maky |  O nás
PRDIČKY NAŠÍ BABIČKY... NO SPÍŠ NAŠICH IRISÁKŮ:

Co musí to za lesy býti?... že ti véééélcíííí... slonové pochodují, aniž by se bouchli. Vlevo stromy, vpravo stromy, uprostřed pařezy samý! A ti véééélcíííí... slonové pochodují, aniž by se bouchli. (Bakov nad Jizerou)

Jen zahlídli svět, toť skutečnost tvrdá, tak málo se, tak málo... je lásky. :-D (Bakov nad Jizerou)

Píchy, píchy, umřu smíchy! (Bakov nad Jizerou)

Je to jeblý, je to jeblý, je to jeblý... (Bakov nad Jizerou)

Milady La Vunda... (Bakov nad Jizerou)

A já sa udělám za malů chviličku a já ti uskočím z dubu na jedličku. Přece tvoja nebudu.... no, to už jsem ani nestačili pro samý výtlem dozpívat. (Bakov nad Jizerou)

... 201 oříšků pro Popelku!!!!.... smích (Seletice)

Bramborová polívka, slunce do ní svítí, když tam nedáš ............ je to kozí pití! A bramborová polívka..... (Seletice)

Zmiz mi z močí! Už tě nikdy nechci vidět, to dělat!


Hudba - seriály, filmy

12. září 2007 v 17:15 Filmy, seriály - hudba, hlášky, obrázky
Upozornění: PRO STAŽENÍ KLIKNI NA ODKAZ PRAVÝM TLAČÍTKEM MYŠI A DEJ "ULOŽIT CÍL JAKO" (platí pro Internet Explorer)
Dr. House
Shrek The Third

Pirates Of The Carribean - Dead Man´s Chest
Ally McBealová
Armageddon
The Story Of Mumble Happy Feet
Happy Feet

Klasika jinak

12. září 2007 v 16:56 | Maky |  The best of music
The Moldau - Wolf Hoffmann

Chacha

10. září 2007 v 23:03 Společenské tance - hudba
Laura Fygi - Latin Eyes
La Banana
Doo Wah Diddy

Jive

10. září 2007 v 22:58 Společenské tance - hudba
Hermes House Band - Rama Lama Ding Dong
Christina Aguilera - Candyman
Rockin Robin
Bobby Day - Rockin Robin

Jackie Wilson - Reet Petite
Mango Groove - Shake!
Wham! - Wake Me Up Before You Go Go
Cliff Richard - Sea Cruise


Irsko - hudba

10. září 2007 v 22:07 Irsko

Pardubická Ryengle 2006

9. září 2007 v 15:05 | Maky |  Pardubická Ryengle
Konečné pořadí kategorie Hlavní (nad 15 let) COUNTRY
Pardubická Ryengle 2006
Výsledková listina
Keep smiling... :-)
Prostorová zkoužka...
To je můj brouczech...
Simply Maky... :-)
Taková hromadná sleeping room... ;-)
Super rozcuch... :-D... tomu se říká sunstyle...
Paparaci... :-D

Trioletka


Když přijde kovboj